Výzva na predkladanie cenových ponúk geodetických prác


20. 12. 2011 10:00

Predmet zákazky a typ zmluvy

Názov zákazky: „Poskytovanie služieb v oblasti geodetických prác“
            Druh zákazky: ZNH – zákazka na poskytnutie služby
            Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi

Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46