Výzva na predkladanie cenových ponúk - Drobné lokálne obnovenia náterov stien a stropov vnútorných priestorov objektov MŠ a ŠJ MŠ zriadených mestom Prievidza


5. 1. 2012 15:30

Predmet zákazky a typ zmluvy
2.1 Názov zákazky: „Drobné lokálne obnovenia náterov stien a stropov vnútorných priestorov objektov MŠ a ŠJ MŠ zriadených mestom Prievidza“
2.2 Druh zákazky: ZNH – zákazka na poskytnutie služby
2.3 Miesto dodania: Materské školy zriadené mestom Prievidza

Na dodanie predmetu zákazky budú vystavené objednávky podľa priebežne vznikajúcich požiadaviek jednotlivých materských škôl.

celý dokument : ico_doc_46