Výzva na predkladanie cenových ponúk - Diagnostika mosta – Košovská cesta pri Nestlé


29. 12. 2014 11:02

Názov zákazky: „Diagnostika mosta – Košovská cesta pri Nestlé 
Druh zákazky : zákazka na poskytnutie služby.
Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva.

celý dokument:ico_doc_46

zmluva o dielo: ico_doc_46