Výzva na predkladanie cenových ponúk - deratizácia


1. 10. 2013 09:56

Názov zákazky: „Deratizácia verejných priestranstiev a mestských budov“
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby
Miesto dodania: mestské budovy a verejné priestranstvá
Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka

celý dokument: ico_doc_46