Výzva na predkladanie cenových ponúk - Deratizácia


15. 3. 2012 11:08

 Predmet zákazky a typ zmluvy
            Názov zákazky: „Deratizácia materských škôl a školských jedální pri materských školách zriadených mestom Prievidza“
            Druh zákazky: ZNH – zákazka na poskytnutie služby
            Miesta výkonu služby: Materské školy a Školské jedálne pri MŠ v Prievidzi. Podrobný rozpis týchto miest je obsahom bodu 3.2.
            Na poskytnutie služby budú vystavené objednávky.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46