Výzva na predkladanie cenových ponúk - Čistiace prostriedky pre MŠ a školské jedálne pri MŠ


2. 5. 2014 12:57

Názov:   „Čistiace prostriedky pre MŠ a školské jedálne pri MŠ“
Druh obstarávania: zadanie zákazky  - jednorazová dodávka tovaru
Uverejnené: 02. 5. 2014

celý dokument: ico_doc_46

príloha: