Výzva na predkladanie cenových ponúk - čistiace prostriedky 1Q


6. 2. 2013 15:36

Názov zákazky:„Čistiace a dezinfekčné prostriedky – 1. štvrťrok“
Druh zákazky: ZNH – zákazka na dodanie tovaru
Miesta dodania: Mestský úrad, Námestie slobody 14, Prievidza, 3. poschodie, sklad
Mestská polícia Prievidza, Novackého 14, Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva.
Dodanie tovaru jednorazovo, t.j. kompletné dodávky pripadajúce na jednotlivé miesta dodania uvedené vo výzve a v zmluve (v prípade nekompletnej dodávky tovar nebude prevzatý).

celý dokument ico_doc_46