Výzva na predkladanie cenových ponúk - Čistiace a dezinfekčné prostriedky na II. štvrťrok 2012


24. 5. 2012 11:48

     Predmet zákazky a typ zmluvy
            Názov zákazky: „Čistiace a dezinfekčné prostriedky – 2. štvrťrok 2012“
            Druh zákazky: ZNH – zákazka na dodanie tovaru
            Miesta dodania:     Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody 14, Prievidza
Mestská polícia Prievidza, Novackého 14, Prievidza
            Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva.

Predávajúci tovar doručí v termíne a na odberné miesta uvedené vo výzve a v zmluve.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46