Výzva na predkladanie cenových ponúk - čistiace a dezinfekčné prostriedky IV. kvartál 2012


31. 10. 2012 11:51

2.1 Názov zákazky: „Čistiace a dezinfekčné prostriedky – 4. štvrťrok 2012“
2.2 Druh zákazky: ZNH – zákazka na dodanie tovaru
2.3 Miesta dodania: Mestský úrad, Námestie slobody 14, Prievidza, Mestská polícia Prievidza,Novackého 14,Prievidza
Mestský úrad, Hviezdoslavova 3, Prievidza, 5. poschodie
2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva.
2.5 Doručenie tovaru v termíne a na odberné miesta uvedené vo výzve a v zmluve.

Celý dokument ico_doc_46