Výzva na predkladanie cenových ponúk - Čistiace a dezinfekčné prostriedky – 2. štvrťrok 2014


10. 4. 2014 10:36

Názov zákazky: „Čistiace a dezinfekčné prostriedky – 2. štvrťrok 2014“
Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru
Miesta dodania:
Mestský úrad, odd. hospod. správy, Námestie slobody 14, Prievidza, 3. poschodie, sklad
Mestská polícia Prievidza, Nováckeho 14, Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva (zmluvný vzťah).
Dodanie tovaru jednorazovo, t.j. kompletné dodávky pripadajúce na jednotlivé miesta dodania (v prípade nekompletnej dodávky tovar nebude prevzatý).

celý dokument: ico_pdf_46