Výzva na predkladanie cenových ponúk - bezbarierové riešenie a vybudovanie chodníkov


10. 9. 2018 15:22

Bezbariérové riešenie existujúceho chodníka Necpalská cesta, Vybudovanie nového chodníka Necpalská cesta po Ul. Stavbárov, Spojovací chodník od Ul. Škarvana k Nábr. Sv. Cyrila, Bezbariérová úprava chodníka na priechode na Nábrežnej ulici –v zmysle a rozsahu podľa prílohy.

prílohy: