Výzva na predkladanie cenových ponúk - Archeologický výskum na území stavby : Cintorín na Mariánskej ulici sektor H


11. 9. 2012 07:59

Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                
2.1 Názov zákazky : „Archeologický výskum na území stavby : Cintorín na Mariánskej  ulici sektor H “.
2.2 Druh zákazky : ZNH – zákazka na poskytnutie služby.
2.3 Miesto dodania: Mesto Prievidza.

Celý dokument :ico_doc_46

Rozhodnutie - Krajský pamiatkový úrad Trenčín : ico_doc_46

Prípadová štúdia : ico_pdf_46