Výzva na predkladanie cenových ponúk- antivírový program


2. 10. 2013 16:19

Názov:„Antivírový program NOD32“- dodanie antivírového programu NOD32 pre potreby mestského úradu a mestskej polície.
Predmetom zákazky je predlženie platnosti licencie antivírového programu ESET NOD32 Antivirus (Business Edition)
Opis zákazky:
Predlženie vernostnej licencie antivírových programov
ESET NOD 32 Antivirus Business Edition, predlženie na 2 roky v počte 180 licencii v termíne od účinnosti vystavenej objednávky, platnosti licencie na dobu 2 roky od 11.10.2013. Licencie pre pracovné stanice mestského úradu a mestskej polície.

celý dokument:ico_doc_46