Výzva na predkladanie cenových ponúk- 4ks policový regál obojstranný


28. 11. 2011 10:52

Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                

       2.1 Názov zákazky : „4ks policový regál obojstranný“.
       2.2 Druh zákazky : ZNH – zákazka na dodanie tovaru.
       2.3 Miesto dodania: MsÚ, oddelenie výstavby a ŽP, Hviezdoslavova 3, Prievidza.
       2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka. 
       2.5. Predpokladaná hodnota zákazky : 1 500,00 € bez DPH

celý dokument : ico_doc_46

nákres : ico_pdf_46