Výzva na predkladanie cenových ponúk - Výkon koordinátora projektovej dokumentácie a výkon koordinátora bezpečnosti na stavenisku stavby


17. 10. 2017 14:59

Názov zákazky: „Výkon koordinátora projektovej dokumentácie a výkon koordinátora bezpečnosti na stavenisku stavby“.
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby.
Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi.
Na dodanie predmetu zákazky budú uzatvárané zmluvy za jednotlivé stavby v rokoch 2018 a
2019.

celý dokument: