Výzva na predkaldanie cenových ponúk - nákup elektroniky do MŠ


30. 4. 2014 11:01

Názov: „Nákup elektroniky a príslušenstva pre MŠ“
Druh obstarávania: zadanie zákazky  - jednorazová dodávka tovaru
Uverejnené: 30.4.2014

celý dokument:ico_doc_46