Výzva na predkadanie cenových ponúk -Vstupný prístrešok cintorín Necpaly v Prievidzi


7. 8. 2015 10:37

Názov zákazky : „ Vstupný prístrešok cintorín Necpaly v Prievidzi“.
Druh zákazky : zákazka na uskutočnenie stavebných prác
Miesto dodania: Cintorín Necpaly v Prievidzi
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo.
Predpokladaná hodnota zákazky : 16 006,82 € bez DPH

celý dokument:ico_pdf_46

zmluva o dielo:ico_doc_46

príloha č. 1:ico_xls_46

príloha č. 2 :ts_46