Verejné obstarávanie - Nákup ozvučovacej techniky


16. 4. 2013 11:19

Názov zákazky : „ Nákup ozvučovacej techniky“.
Druh zákazky :  ZNH – zákazka na dodanie tovaru.
Miesto dodania: Dom kultúry, Ul. F. Madvu 11, 971 01 Prievidza.
Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka. 

celý dokument: ico_doc_46