Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou za 2. Q. 2013


15. 7. 2013 09:32

V termíne od 01.04.2013 do 30.06.2013 bolo vykonaných 31 zákaziek s nízkou hodnotou s cenami  vyššími  ako 1 000 €.

celý dokument: ico_doc_46