SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZREALIZOVANÝCH ZÁKAZKÁCH S NÍZKOU HODNOTOU ZA 1. Q. 2013


11. 4. 2013 08:45

V termíne od 01.01.2013 do 31.03.2013 bolo vykonaných 24 zákaziek s nízkou hodnotou s cenami  vyššími  ako 1 000 €.

celý dokument: ico_doc_46