Požiadavka na predloženie cenovej ponuky - "Údržba a opravy elektrických zariadení v objektoch mesta Prievidza“


23. 1. 2014 10:57

Názov zákazky: „Údržba a opravy elektrických zariadení v objektoch mesta Prievidza“
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby
Miesto dodania: MŠ a ŠJ pri MŠ v Prievidzi; budova MsÚ; budova MsD; budova na ulici Hollého 2; chata Mraznica Veľká Lehôtka; Detské opatrovateľské štúdio, Mariánska 17, Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo.

celý dokument: ico_doc_46

zmluva o dielo: