Požiadavka na predloženie cenovej ponuky - Pekársky tovar a čerstvé pečivo


4. 6. 2020 14:47

Názov zákazky: „Pekársky tovar a čerstvé pečivo“
Miesto dodania: Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva.
Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny.

Celý dokument:

Príloha: