„Hygienické prostriedky – 1. štvrťrok 2014“ – zákazka na dodanie tovaru podľa § 9 ods. 9


21. 1. 2014 13:29

Názov zákazky: „Hygienické prostriedky – 1. štvrťrok 2014“
Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru
Miesta dodania:
Mestský úrad, odd. hospodárskej správy, Námestie slobody 14, Prievidza, 3. poschodie, sklad
Mestská polícia Prievidza, Nováckeho 14, Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva.
Dodanie tovaru jednorazovo, t.j. kompletné dodávky pripadajúce na jednotlivé miesta dodania (v prípade nekompletnej dodávky tovar nebude prevzatý).

celý dokument: ico_doc_46