TIK - Povinne zverejňované dokumenty


Povinne zverejňované dokumenty za rok 2018

Faktúry:
CBS spol, s.r.o.
Ivo Ryšavý
Stanislav Kurbel
Ján Boggero -BIANCO
Telekom
Telekom
Anna Cígerová
TSMPD
TSMPD
Marián Žabenský, AGAMA
Toman a Toman
Mgr. Anna Baffiová - ABAFFKA
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
Turisticko-informačná kancelária Horná Nitra
Asociácia informačných centier Slovenska
Štrbské presso, s.r.o.
Telekom
Telekom
Peter Šebesta - Telemont
Technické služby mesta Prievidza
Technické služby mesta Prievidza
Technické služby mesta Prievidza
Technické služby mesta Prievidza
Telekom
Telekom
CBS spol, s.r.o.
Telekom
Telekom
Ivo Ryšavý
Proj - Auto - Ing. Miroslav Matejka
Idee
Telekom
Technické služby mesta Prievidza
Technické služby mesta Prievidza
Technické služby mesta Prievidza
Technické služby mesta Prievidza
Región HORNÁ NITRA - BOJNICE oblastná organizácia cestovného ruchu
Viera Rajnáková MARION
DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.
Telekom
Telekom
Technické služby mesta Prievidza
Turisticko-informačná kancelária Horná Nitra
Technické služby mesta Prievidza
Technické služby mesta Prievidza
Peter Mulík
Idee
Telekom
Telekom
Technické služby mesta Prievidza
Technické služby mesta Prievidza
Idée
Telekom
Telekom
Technické služby mesta Prievidza
Technické služby mesta Prievidza
Ticketportal SK
Ticketportal SK
Technické služby mesta Prievidza
Technické služby mesta Prievidza
DIESEL
Asociácia informačných centrier Slovenska
Ticketportal SK
Telekom
Telekom
STORMWARE
Jabloň

Július Košík - Ofsetka
Technické služby mesta Prievidza
Technické služby mesta Prievidza
Telekom
Telekom

Zmluvy:
Zmluva o dielo - Mgr. Peter Jašek, PhD. str. 1
Zmluva o dielo - Mgr. Peter Jašek, PhD. str. 2
Zmluva o dielo - Mgr. Peter Mulík, PhD. str. 1
Zmluva o dielo - Mgr. Peter Mulík, PhD. str. 2
Zmluva o dielo - Mgr. Amália Lomnická str. 1
Zmluva o dielo - Mgr. Amália Lomnická str. 2
Komisionárska zmluva - CBS, spol. s r.o.
Komisionárska zmluva - Miroslav Korčák
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov - TSMPD, str. 1
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov - TSMPD, str. 2

Povinne zverejňované dokumenty za rok 2017

Faktúry:
Mgr. Anna Baffiová - ABAFFKA
Asociácia informačných centier
CBS spol. s.r.o.
Mesto Prievidza - dobropis
Idee.sk
PROJ - AUTO
Telekom
Telekom
Turisticko informačná kancelária Horná Nitra
Technické služby mesta Prievidza
Technické služby mesta Prievidza
Technické služby mesta Prievidza
Technické služby mesta Prievidza
Turisticko-informačná kancelária Horná Nitra
Turisticko-informačná kancelária Horná Nitra
Turisticko-informačná kancelária Horná Nitra
Idee
Idee
Incoma Slovakia
Michal Dobiaš - Profitex
Daniel Kollár - DAJAMA
Technické služby mesta Prievidza
Technické služby mesta Prievidza
Technické služby mesta Prievidza
Technické služby mesta Prievidza
Technické služby mesta Prievidza
Technické služby mesta Prievidza
Technické služby mesta Prievidza
Technické služby mesta Prievidza
PhDr. Marián Žabenský, PhD. AGAMA
Ing Stanislav Kurbel
Ing. Monika Sedláčková - PROFI SERVICE
Telekom
Telekom
Telekom
Valach - tradičné slovenské výrobky Miroslav Endel ml.
Valach - tradičné slovenské výrobky Miroslav Endel ml.
Valach - tradičné slovenské výrobky Miroslav Endel ml.
CBS spol. s.r.o.
Miroslav Sluk elspo
Telekom
AICS
Idee
Idee
Ivo Ryšavý
Miroslav Sluk elspo
Spolu sme Prievidza
Stormware
SVT Slovakia
Telekom
Telekom
Telekom
Telekom
Telekom
Telekom
Telekom
Telekom
Turisticko-informačná kancelária Horná Nitra
Turisticko-informačná kancelária Horná Nitra
Turisticko-informačná kancelária Horná Nitra
Turisticko-informačná kancelária Horná Nitra
Turisticko-informačná kancelária Horná Nitra
Turisticko-informačná kancelária Horná Nitra
Turisticko-informačná kancelária Horná Nitra
Turisticko-informačná kancelária Horná Nitra
Turisticko-informačná kancelária Horná Nitra
Technické služby mesta Prievidza
Technické služby mesta Prievidza

Technické služby mesta Prievidza

Technické služby mesta Prievidza

Technické služby mesta Prievidza

Technické služby mesta Prievidza

Technické služby mesta Prievidza

Technické služby mesta Prievidza

Valach - tradičné slovenské výrobky Miroslav Endel ml.
Telekom
Telekom

Technické služby mesta Prievidza

Zmluvy:
Komisionárska zmluva Viera Rajnáková - MARION
Komisionárska zmluva IMT TOUR, s.r.o.
Dohoda o komisionálnom predaji - Jarmila Hlávková
Príloha č. 1 Dohody o komisionálnom predaji
Komisionárska zmluva Grešner-Ateliér Bojnice

Povinne zverejňované dokumenty za rok 2016
Povinne zverejňované dokumenty za rok 2015
Povinne zverejňované dokumenty za rok 2014
Povinne zverejňované dokumenty za rok 2013
Povinne zverejňované dokumenty za rok 2012
Povinne zverejňované dokumenty za rok 2011