Zverejnenie zoznamu dlžníkov prinieslo do mestskej kasy tisíce eurLorem ipsum dolor sit amet 12. 8. 2013 14:47

Mesto Prievidza zverejnilo aj v roku 2013 na internetovej stránke mesta zoznam daňových dlžníkov, ktorí nemali zaplatené záväzky voči mestu k 31.12.2012, v snahe apelovať na splnenie povinností nezodpovedných daňovníkov.

Aj vplyvom zverejnenia tohto zoznamu  boli v I. polroku 2013 zaplatené nedoplatky na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v celkovej sume 67 823 EUR, z toho prostredníctvom súdneho exekútora 18 834 EUR. U dane z nehnuteľnosti zaplatili daňoví dlžníci  53 908 EUR, z toho prostredníctvom súdneho exekútora  6 386 EUR.
Prostredníctvom zverejňovania zoznamu dlžníkov a následného vymáhania pohľadávok sa mesto snaží chrániť  daňovníkov, ktorí si plnia svoje povinnosti voči mestu. 


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri