ZŠ na Mariánskej ulici v Prievidzi si pripomenula 100. výročie vzniku Československej republiky22. 11. 2018 07:42

V pondelok 29. októbra sme si v Základnej škole na Mariánskej ulici v Prievidzi pripomenuli 100. výročie vzniku ČSR. Vyučujúce dejepisu pomohli mladším žiakom pochopiť, starším žiakom umožnili zopakovať si historické poznatky prostredníctvom pripravených prezentácií a vedomostného kvízu.

Oslavy storočnice nezostali len v rovine teoretických poznatkov. Aktérmi hlavnej časti boli samotní žiaci, ktorí do školy priniesli starodávne predmety, ako žehličky, mince, telefóny, či pomôcky do kuchyne. Mnohí, najmä mladší žiaci, niektoré z predmetov videli po prvýkrát. Časy dávno minulé nám pripomenula aj interaktívna výstava „Škola – vedecká hračka“. Upozornila nás na dôležitosť hry pre každodenný život detí i dospelých.

Niektorí žiaci, rovnako aj učitelia,  sa premenili na pionierov, popýšili sa krásnymi krojmi, čím dotvorili milú atmosféru tohto dňa.

Vyvrcholením dňa bolo zasadenie lipy na školskom dvore a v popoludňajších hodinách aj na Námestí slobody v Prievidzi. Mladému symbolu slobody vytvorili všetky triedy srdečné blahoželania. A spoločne sme lipe popriali veľa lásky, úprimných ľudí a krásnych dní, akým bol aj tento. Zo všetkých prianí vyberáme aspoň jedno.

Autori: Mgr. Petra Manáková a Mgr. Katarína Rosinová

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri