ZŠ energetikov v projekte opäť úspešná21. 7. 2021 14:02

Základná škola energetikov bola úspešná v projekte Ministerstva školstva SR „Modernejšia škola“. 

Základná škola energetikov získala sumu 30 tisíc eur z Ministerstva školstva SR, ktoré môže použiť na rozvoj výchovno – vzdelávacej činnosti. Škola plánuje investície použiť:
- vybaviť učebňu biológie novým moderným sedením a funkčnou zónou,
- vybudovať oddychovú a čítaciu zónu v školskej knižnici,
- doplniť sedenia do oddychových zón na chodbách,
- doplniť veľké herné stoly do oddychových zón na chodbách,
- vytvoriť oddychové zóny v 11 triedach,
- doplniť nábytok do 11 tried.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri