Zrušenie zasadnutia VVO č. 41. 12. 2020 11:41

Oznamujeme verejnosti, že zasadnutie výboru volebného obvodu č. IV. – sídlisko Kopanice sa v stredu 2. decembra 2020 vzhľadom na epidemiologickú situáciu neuskutoční.


Info servis