Zrušenie zasadnutia VVO č. 21. 12. 2020 08:09

Zasadnutie Výboru volebného obvodu II. – sídlisko Píly sa vo štvrtok 3. decembra 2020 vzhľadom na epidemiologickú situáciu neuskutoční.

Obyvatelia môžu svoje podnety poslať na e - mail: jana.klukova@prievidza.sk, písomne odovzdať do podateľne MsÚ, alebo volať počas pracovných dní od 08.00 do 14.00 hod. na číslo: 0904 752 652.   


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri