Zrušenie vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruLorem ipsum dolor sit amet 4. 9. 2017 10:21

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi prehodnotilo situáciu v územnom obvode okresu Prievidza a z dôvodu zníženia výskytu požiarov na lesných a trávnatých pozemkoch ruší dňom 4. septembra 2017 o 8:00 hod vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri