Zrušenie termínu zasadnutia VVO 56. 3. 2019 10:02

Výbor volebného obvodu č. 5. – Veľká Lehôtka informuje o zrušení termínu najbližšieho zasadnutia.

Z dôvodu zdravotných problémov poslanca sa neuskutoční pravidelné stretnutie dňa 07.03.2019 (štvrtok) v Kultúrnom dome. Náhradný termín zasadnutia výboru VVO 5 bude oznámený.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri