Zoznamy daňových dlžníkov k 31.12.201629. 3. 2017 14:35

Zoznamy daňových dlžníkov k 31.12.2016.

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2016 - právnické osoby   ico_pdf_46
Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2016 – fyzické osoby - podnikatelia
Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2016- fyzické osoby

Mesto Prievidza v súlade s § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznamy daňových dlžníkov aj v roku 2017.

Zverejnení sú daňoví dlžníci  podľa stavu k 31.12.2016, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla:

- u právnickej osoby  1 600 €;
- u fyzickej osoby – podnikateľa  160 €;
- u fyzickej osoby 160 €.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri