Zoznam zmien cestovných poriadkov MHD od 1.1.2018Lorem ipsum dolor sit amet 27. 12. 2017 10:45

Upozorňujeme obyvateľov na zoznam zmien cestovných poriadkov MHD Prievidza a.s. platných od 1.1.2018

Linka 307103 Prievidza,RD-aut.stanica-hotel Magura- Bojnice,nám.-Bojnice,kúpele
•    odchod spoja č.7 posunutý zo 6.28 hod. na 6.23 hod. (pripomienka cestujúcej na meškanie spoja).

Linka 307107 Bojnice,Dubnica-Bojnice,kúpele
•    spoj č.1 – zreálnené časy odchodov
•    zavedený nový spoj č.5 a zapracovaná zastávka Bojnice,dolný koniec

Linka 307110 Prievidza,Ciglianska cesta-SAD-Zapotôčky-Magura-Zapotôčky-SAD-Prievidza,Ciglianska cesta

•    na všetkých spojoch upravené časy odchodov od zastávky Nestlé po SAD
•    odchod spoja č.35 posunutý z 10.15 hod. na 10.20 hod.- spoj meškal, zreálnenie odchodu spoj č.75 - zreálnené časy odchodov
•    spoj č.83 - zreálnené časy odchodov
•    spoj č.89 - zreálnené časy odchodov
•    spoj č.127 posunutý zo 16.20 hod. na 16.15 hod.

Linka 307111 Prievidza,Kolotoč-aut.stanica-Kopaničky-Prievidza,Kúty,RD
•    zavedený nový spoj č.92 premávajúci v „x,6,“ z autobusovej stanice o 17.37 hod. na BROSE
•    zavedený nový spoj č.69 premávajúci „ denne“ o 18.10 hod. z BROSE na autobusovú stanicu
•    odchod spoja č.18 posunutý zo 7.00 hod. na 6.59 hod., zmena je len z východzej zastávky Kúty,RD
•    na všetkých spojoch - zreálnené časy odchodov

Linka 307112 Prievidza,Zapotôčky-aut.stanica-Sebedražie,Baňa Cigeľ
•    u spojov č.3,4,15 – zreálnené časy odchodov

Linka 307114 Prievidza,Kopanice,cint.-Sebedražie,Baňa Cigeľ

•    u spoja č.5 doplnené zastavovanie na zastávke Prievidza,Prior

Linka 307115 Prievidza,Gymnázium-Kopanice-aut.stanica-Zapotôčky-Uni Klinika-Bojnice,nemocnica-Bojnice,Dubnica
•    odchod spoja č.14 posunutý z 9.05 hod. na 9.10 hod.- spoj meškal, zreálnenie odchodu
•    odchod spoja č.21 posunutý z 9.40 hod. na 9.45 hod. -spoj meškal, zreálnenie odchodu
•    u spojov č.7,25,33 a 35 zreálnené časy odchodov
•    spoj č.40 – posunutý odchod z 15.25 hod. na 15.35 hod. – meškanie spoja

Linka 307118 Prievidza,aut.st.-SAD-RS Púšť

•    spoj č.1 – zreálnené časy odchodov

Linka 307140 Prievidza,kolotoč-aut.stanica-Kopanice-okresný súd-Dlhá ul.-RD
•    odchod spoja č.53 posunutý z 15.20 hod. na 15.25 hod.
•    odchod spoja č.54 posunutý z 15.53 hod. na 16.00 hod.
•    odchod spoja č.57 posunutý zo 16.20 hod. na 16.25 hod. – zreálnenie odchodu, meškanie spoja
•    spoj č.60 premávajúci v „x,+“ je rozdelený na 2 spoje a to spoj č. 60 premávajúci v „x,22“ bez zmeny v premávaní a nový spoj č.78 premávajúci v „+,31“ so zmeneným odchodom zo 17.25 na 17.15 hod. tak, aby o 17.37 hod. odchádzal z autobusovej stanice cez staré sídlisko na BROSE (s vynechaním zastávok S. Chalupku, Okružná a Kolotoč)
•    odchod spoja č.89 posunutý zo 16.50 hod. na 16.53 hod.
•    na celej linke zreálnené časy odchodov

Linka 307144 Prievidza,aut.stanica-Necpalská-Kopanice-aut.stanica
•    odchod spoja č.33 posunutý zo 16.35 hod. na 16.40 hod.- zreálnenie času odchodu
•    odchod spoja č.35 posunutý zo 17.17 hod. na 17.20 hod.- zreálnenie času odchodu

Linka 307150 Prievidza,Ciglianska cesta-SAD-Kopanice-Zapotôčky-Bojnice,nem.-Magura-
•    aut.st.-SAD-Ciglianska cesta
•    spoj č.45 – zreálnené časy odchodov od zastávky Farský kostol až po konečnú zastávku na SAD
•    na všetkých spojoch upravené časy odchodov od zastávky Nestlé po SAD a od zastávky Bojnice,ovocná škôlka po Bojnice,šľacht.stanica.

Linka 307151 Prievidza,Ciglianska cesta-SAD-aut.stanica-Magura-Bojnice,nem.-Zapotôčky-
Kopanice-SAD-Ciglian.cesta

•    u spoja č.5 zreálnené časy odchodov
•    spoj č.51 posunutý z 15.10 hod. na 15.05 hod.
•    spoj č.61 zreálnené časy odchodov
•    u spoja č.79 zreálnené časy odchodov
•    zavedený nový spoj č.109 od Zimného štadióna po SAD (premával ako posilový spoj k spoju č.47)
•    na všetkých spojoch upravené časy odchodov od zastávky Nestlé po SAD a od zastávky Bojnice,ovocná škôlka po Bojnice,šľacht.stanica.

Linka 307190 Prievidza,GeWis-RD-aut.stanica-Zapotôčky/Magura-Bojnice,nemocnica-
Bojnice,Dubnica

•    zrušený spoj č.2 (presunutý na linku č.7)
•        spoj č.10 – zreálnené časy odchodov
•    na párnych spojoch upravené časy odchodov od zastávky Dlhá ul. po RD
•    na nepárnych spojoch upravené časy odchodov od zastávky Bojnice,šľacht.stanica po Bojnice,Dubnica,Jednota


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri