Zoznam daňových dlžníkov k 31.12. 202122. 2. 2022 09:42

Mesto Prievidza v súlade s § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznamy daňových dlžníkov aj v tomto roku.

Zverejnení sú daňoví dlžníci  podľa stavu k 31.12.2021, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla:
- u právnickej osoby  1 600 €;
- u fyzickej osoby – podnikateľa  160 €;
- u fyzickej osoby 160 €.

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2021, právnické osoby:

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2021, podnikatelia:ico_pdf_46

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2021, fyzické osoby:


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri