Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.201916. 3. 2020 08:40

Zoznamy daňových dlžníkov k 31.12.2019.

Názov a dátum zverejnenia
Forma
Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2019:
právnické osoby
 ico_pdf_46
Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2019:
fyzické osoby - podnikatelia
Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2019:
fyzické osoby


Mesto Prievidza v súlade s § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznamy daňových dlžníkov aj v tomto roku.
Zverejnení sú daňoví dlžníci  podľa stavu k 31.12.2019, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla:

- u právnickej osoby  1 600 €;
- u fyzickej osoby – podnikateľa  160 €;
- u fyzickej osoby 160 €.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri