Zosuvy v území Veľká Lehôtka , Hradec – informácia pre obyvateľov13. 8. 2013 08:18

Na základe konzultácie so spracovateľmi inžiniersko-geologického prieskumu  je možné použitie závlahy zasiahnutých územiach v rozumnej miere v množstve nahradzujúcom odpar pri súčasnom počasí.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri