Zomrel prvý ponovembrový primátor Miloš Souček25. 8. 2016 09:10

Dňa 25. augusta 2016 sa s nami navždy rozlúčil bývalý primátor mesta Prievidza Ing. Miloš Souček.

Ing. Miloš Souček sa narodil 19.mája 1955 v Bratislave. Bol prvým ponovembrovým primátorom mesta Prievidza. Na pozícii primátora pôsobil v rokoch 1990 – 1994.

Rodine a pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 30. augusta 2016 o 15:00 na Mestskom cintoríne v Prievidzi.

Zo života Ing. Miloša Součeka
Vzdelanie:
1974 - 1979 VŠDaS Žilina - Prevádzka a ekonomika cestnej a mestskej dopravy
1986 - Postgraduálne štúdium na Ústave súdneho inžinierstva VUT Brno - odbor Technické znalectvo v oblasti cestnej dopravy
2004 - Postgraduálne štúdium PF UK Bratislava – právnicke minimum pre súdnych znalcov
2012 – Akreditované vzdelávanie – cestný bezpečnostný audit – STU Bratislava

Profesionálna prax:
1979 – 1989: ČSAD n.p. DZ 908 Prievidza - garážmajster, prevádzkový technik, referent racionalizácie, vedúci prevádzky, technický námestník
1989 – 1990: MsNV Prievidza - predseda MsNV Prievidza
1990 – 1994: Mesto Prievidza - primátor mesta Prievidza
1995 – 1996: Súkromný podnikateľ - majiteľ firmy
1997: UNIPA s.r.o. Prievidza – riaditeľ
1998 – doteraz: LMS s.r.o. – dopravný inžiniering, Prievidza konateľ, spolumajiteľ a projektant
1998 – doteraz: AD značenie s.r.o., Prievidza konateľ, spolumajiteľ a projektant


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri