Zmluva na výstavbu detských jaslí je podpísaná3. 6. 2021 09:53

Mesto Prievidza je o krok bližšie k vybudovaniu detských jaslí. V týchto dňoch bola podpísaná zmluva na stavebné práce.

Na realizáciu projektu výstavy detských jaslí získalo mesto Prievidza nenávratný finančný príspevok, maximálne do výšky 469 879,40 eur, z Integrovaného regionálneho operačného programu, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

V týchto dňoch bola podpísaná zmluva s dodávateľom stavebných prác, ktorý vzišiel z verejného obstarávania. Stavebné práce sú zamerané na rekonštrukciu a transformáciu pavilónu „A“, objektu MŠ A. Mišúta, na detské jasle. Ich obsahom budú predovšetkým úpravy zabezpečujúce bezbariérovosť objektu; zateplenie fasády a strechy objektu; výmena okenných a dverných výplní otvorov; výmena vnútorných zdravotechnických rozvodov a zariaďovacích predmetov; výmena vykurovacích telies a rozvodov. Súčasťou bude aj prístavba kočikárne; rekonštrukcia plochy ihriska; sadové úpravy a umiestnenie detských hracích prvkov.

Termín realizácie prác závisí od procesu kontroly zo strany sprostredkovateľského orgánu, ktorý poskytuje nenávratný finančný príspevok.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri