Zmeny výšky regulovaného nájomného za užívanie nájomných bytov14. 3. 2019 09:00

Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o., (SMMP) zabezpečuje výkon správy bytov vo vlastníctve mesta Prievidza. Ide predovšetkým o byty na Ciglianskej ceste.

SMMP naposledy upravovala výšku nájomného pre byty na Ciglianskej ceste 9 A ešte začiatkom roka 2008. V dôsledku snahy štátu o dereguláciu nájomného došlo viacerými legislatívnymi zmenami k zvýšeniu maximálnej výšky nájomného. Vzhľadom ku skutočnosti, že regulované nájomné na Ciglianskej ceste 9 A je podľa pôvodnej právnej úpravy neprimerane nízke, približne na úrovni jednej tretiny súčasného trhového nájomného, a toto nájomné nepostačuje ani na úhradu nákladov súvisiacich s nájomným vzťahom, bolo potrebné upraviť výšku nájomného.

Keďže ide o byty, v ktorých sú ubytovaní nájomcovia z nízkopríjmových skupín a nájomné nebolo upravované už viac ako 10 rokov, SMMP navrhovala zvýšenie nájomného o necelú polovicu možného zvýšenia, ktoré povoľuje zákon v zmysle uvedeného opatrenia. Poslanci na februárovom zasadnutí predmetné navýšenie nájomného schválili.

Zvýšenie predstavuje sumu 5,58 eur na jeden byt a mesiac. Po zvýšení sa nájom v týchto bytoch bude pohybovať v rozpätí 31,88 až 34,83 na jeden byt a mesiac. Celkovo sa zvýšenie nájomného dotklo 52 jednoizbových bytových jednotiek na Ciglianskej ceste 9A.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri