Zmeny v parkovacom systéme v Prievidzi5. 5. 2021 13:03

Poslanci na svojom aprílovom rokovaní schválili Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza. Zmeny prinesú zrušenie jednorazových stieracích parkovacích kariet.

VZN mesta Prievidza č. 4/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza, ktoré schválili poslanci MsZ na zasadnutí 26. apríla 2021, prinieslo niekoľko noviniek v regulácii parkovania v Centrálnej mestskej parkovacej zóne. Hlavnou zmenou je zrušenie možnosti úhrady parkovného formou jednorazových stieracích, parkovacích kariet z dôvodu nízkeho záujmu o túto formu úhrady. Ďalšími zmenami sú menšie zmeny počtu parkovacích miest na Dlhej ulici a Nábreží sv. Cyrila.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri