Zmeny v doprave v centre mesta12. 7. 2012 14:10

V súvislosti so zavedením systému parkovania v centrálnej zóne mesta Prievidza boli prijaté viaceré zmeny v dopravnom režime. Patrí k nim i zjednosmernenie viacerých cestných komunikácií.

Zjednosmernenie sa dotklo týchto ciest:


•    - Šumperská ulica – časť komunikácie v smere k železničnej stanici

•    - Ul. A. Škarvana

•    - spojnica medzi ulicami G. Švéniho a Ul. M. Mišíka  v smere do Ulice Mišíka

•    - účelová komunikácia pri bytovke na Košovskej ulici

•    - Ul. J. Hollého – časť komunikácie na úseku od Rastislavovej ulice k Ulici Matici slovenskej

•    - Ul. J. Jesenského

•    - Medzibriežková ulica

•    - Hrnčiarska ulica

Dôvodom pre zjednosmernenie ciest po zavedení systému parkovania je najmä zvýšenie počtu parkovacích miest na týchto cestách, ako  aj zvýšenie bezpečnosti a prehľadnosti cestnej premávky na nich. Pri Uliciach J. Jesenského, Medzibriežkovej a Hrnčiarskej bola okrem toho aj nedostatočná šírka týchto komunikácií.


Pri zavádzaní systému parkovania v centrálnej zóne mesta začiatkom júla 2012 boli na spoplatnených plochách vyznačené parkovacie miesta. Základným predpokladom efektívneho využívania plošných parkovísk uličného, ale aj mimouličného typu je práve dôsledné vyznačenie jednotlivých parkovacích plôch pomocou vodorovného dopravného značenia. Podľa viacerých odborných názorov klesá pri nevyznačení využiteľnosť plochy parkoviska až o 60%. Všetky informácie o zavedenom systéme parkovania získate aj na stránke www.parkovanieprievidza.sk


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri