Zmeny v cestovných poriadkoch MHD Prievidza od 1.9.202026. 8. 2020 14:28

Samospráva upozorňuje na zmeny v cestovných poriadkoch mestskej hromadnej dopravy SAD Prievidza a.s., ktoré budú platiť od 1. septembra 2020.

Zoznam zmien cestovných poriadkov MHD Prievidza platných od 1.9.2020

Linka 307108 Prievidza, S.Chalupku-aut.stanica-Hradec-Veľká Lehôtka
- ranné spoje č. 1, 3, 81, 21 a 25 budú rozdelené na 2 spoje, pričom jeden bude vždy obsluhovať V. Lehôtku a druhý spoj Hradec a M. Lehôtku (pribudnú nové spoje č. 91, 93, 97 a 101).
- Spoj č. 77 sa nezruší, ale odchod spoja sa posunie na 13:36 hod. od zimného štadióna a bude obsluhovať V. Lehôtku. Spoj č. 37 bude odchádzať o 13:41 hod. od zimného štadióna a bude obsluhovať M. Lehôtku a Hradec.
- Čas odchodu spoja č. 45 sa posunie na 15:45 hod., obsluhovať bude iba M. Lehôtku a Hradec a zavedie sa nový spoj č. 99 s odchodom o 15:55 hod. , ktorý bude obsluhovať V. Lehôtku.
- Odchod spoja č. 47 bude posunutý na 16:35 hod. z Prievidze, aut. Stanice a bude obsluhovať V. Lehôtku. Odchod spoja č. 49 bude posunutý na 16:30 hod. z Prievidze, aut. Stanice a bude obsluhovať M. Lehôtku a Hradec.

Linka 307110 Prievidza,Ciglianska cesta-SAD-Zapotôčky-Magura-Zapotôčky-SAD-Prievidza,Ciglianska cesta
- spoj č.27 premávajúci v „x,6“ je rozdelený na dva spoje a to spoj č.27 premávajúci v „x“, so zmeneným odchodom  u Tč 1,2,3 a nový spoj č.147 premávajúci v „6“ s pôvodnými časmi odchodov

Linka 307111 Prievidza,Kolotoč-aut.stanica-Kopaničky-Prievidza,Kúty,RD
- odchod spoja č.63 je posunutý zo 14:10 hod.na 14:15 hod., - požiadavka firmy Brose

Linka 307112 Prievidza,Zapotôčky-aut.stanica-Sebedražie,Baňa Cigeľ
- u spojov č.5 a 8 zreálnenie časov odchodov

Linka 307115 Prievidza,Gymnázium-Kopanice-aut.stanica-Zapotôčky-Uni Klinika-Bojnice,nemocnica-Bojnice,Dubnica
- odchod spoja č.28 je posunutý z 12:18 hod. na 12:19 hod. (kolobeh autobusu)

Linka 307118 Prievidza,aut.st.-SAD-RS Púšť
- odchod spoja č.4 je posunutý zo 17:05 na 17:15 hod.- (kolobeh autobusu)

Linka 307140 Prievidza,kolotoč-aut.stanica-Kopanice-okresný súd-Dlhá ul.-RD
- odchod spoja č.19 posunutý zo 14:45 na 14:50 hod. – požiadavka pracovníčok STVPS Prievidza


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri