Zmeny v cestovnom MHD prinesú nové úľavy13. 6. 2014 11:56

V Prievidzi došlo k zmene  zľavnených cestovných lístkov v MHD. V novom systéme zliav na cestovnom pribudnú starobní dôchodcovia, ktorí ešte nedovŕšili vek 60 rokov.

Určenie spôsobu priznávania zľavneného cestovného v MHD v meste Prievidza sa pozmenilo z dôvodu zabezpečenia rovnakého postupu pri udeľovaní zľavneného cestovného. Po tejto zmene budú môcť využiť úľavy na cestovnom aj starobní dôchodcovia, ktorí ešte nedovŕšili vek 60 rokov.

Do súčasnej zmeny bolo možné poskytnúť dva druhy zľavneného cestovného a to pre starobných dôchodcov ( vek nad 60 rokov) a osobám na invalidnom dôchodku. „Zľavnené cestovné nebolo  doposiaľ zadefinované pre úzku skupinu obyvateľov,  napr. starobní banícki dôchodcovia, ktorí nedovŕšili vek 60 rokov. Pričom  v pôvodnom systéme zliav bol práve vek podmienkou pre priznanie zľavneného cestovného. Po zmene úľav na cestovnom v MHD v Prievidzi tak budú môcť využiť úľavu cestovnom aj starobní invalidní banícki dôchodcovia, ktorí odišli do dôchodku skôr ako vo veku 60 rokov,“ priblížila systém úľavy primátorka mesta Katarína Macháčková.
 
Po zmene systému zľavnených cestovných lístkov v MHD sa  tak bude zľava poskytovať aj starobným dôchodcom, ktorí  nedovŕšili vek 60 rokov, ale pred  odchodom do starobného dôchodku boli invalidnými dôchodcami. V našom regióne sú to napr. baníci, ktorí idú do starobného dôchodku už  pri dovŕšení 55 rokov veku, ak majú odpracovaných 20 rokov v podzemí.

Sociálna poisťovňa ich automaticky pri dovŕšení  55 rokov preradí do starobného dôchodku a vydáva dôchodcom rozhodnutie, že sú už starobnými dôchodcami.

Pre vybavenie zľavy je potrebné preukázať  tieto doklady:
-    Rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne  o zmene pridelenia dôchodku
-    doklad totožnosti
-    fotografiu
-    vypísanú žiadanku


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri