Zmenou VZN chcú väčšiu ochranu zvierat v cirkusoch21. 5. 2019 10:32


Poslanci na svojom májovom rokovaní odsúhlasili Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza, ktoré zamedzuje nájmu cirkusov so zvieratami.

Nová úprava sa týka miestnej dane za užívanie verejného priestranstva a zmenou VZN sa dosiahne stav, že osobitným užívaním verejného priestranstva už nebude umiestnenie zariadenia cirkusu. Dôvodom je, aby na pozemkoch vo vlastníctve mesta neboli tieto zariadenia umiestňované. Mesto Prievidza novou úpravou vyjadruje svoj postoj k ochrane zvierat, ktoré sú súčasťou cirkusových vystúpení. 

Podľa novej úpravy už nebude možné prenajímať majetok mesta a mestských organizácii pre účely cirkusových vystúpení a pre verejné prezentovanie zvierat. Toto obmedzenie sa vzťahuje aj na krátkodobý nájom.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri