Zmena zasadnutí VVO IV20. 2. 2019 08:07

Verejnosť upozorňujeme na zmenu termínov zasadnutí VVO č. IV (Kopanice).

Poslanci VVO č. IV – Kopanice z dôvodu zosúladenia termínov zasadnutí ostatných orgánov mesta Prievidza odsúhlasili zmenu svojich zasadnutí. Od marca 2019 sa zasadnutia budú konať vždy prvú stredu v mesiaci o 17:00 h na Mestskej polícii v Prievidzi.

Z uvedeného dôvodu Vám oznamujeme, že najbližšie zasadnutie VVO č. IV sa uskutoční 6.marca 2019.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri