Zmena zasadacej miestnosti VVO č. 1Lorem ipsum dolor sit amet 4. 12. 2017 11:11

Výbor volebného obvodu č. 1 -Námestie slobody, Necpaly, Staré mesto, Žabník informuje o zmene miesta stretnutia VVO č. 1, termín ostáva nezmenený.

Poslanci VVO č. 1 oznamujú, že termín stretnutia ostáva nezmenený, a to dňa 07.12.2017 o 16,30hod. /štvrtok/, miesto zasadnutia bude na Ul. Hollého č. 2, kancelária č. 110.


Ďakujeme za pochopenie.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri