Zmena vysielania Mestského rozhlasuLorem ipsum dolor sit amet 29. 9. 2010 18:07
Na základe uznesenia Mestskej rady číslo 286/10 bude od 1. októbra prebiehať vysielanie Mestského rozhlasu v Prievidzi v zmenenom čase.

Z pôvodnej vysielacej štruktúry rozhlasu dvakrát denne o 11.00 a 15.00 hodine v pondelok, stredu a piatok, na základe návrhu od obyvateľov a odporúčania Masmediálnej rady, predložil viceprimátor Milan Dérer návrh na zmenu vysielania.
Mestská rada schválila pod uznesením číslo 286/10 novú štruktúru vysielania Mestského rozhlasu, ktorá vyzerá nasledovne:

Pondelok: 16.00 hod
Utorok: 16.00 hod
Streda: 16.00 hod
Štvrtok: 16.00 hod

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri