Zmena vstupu na parkovisku23. 10. 2013 07:59

Prievidzské parkovisko nachádzajúce sa na Dlhej ulici, ktoré je v správe mestskej spoločnosti UNIPA, spol. s r.o.,v týchto dňoch prechádza dôležitou úpravou. UNIPA zrealizovala presunutie pôvodnej vstupnej rampy z Dlhej ulice na nový vstup z Ulice Matice slovenskej od budovy poisťovne Allianz.

Pôvodný vstup osadený zo strany Dlhej ulice bol pre klientov parkoviska problematický, keďže bol situovaný do kopca. Na základe skúseností zákazníkov sa teda mestská spoločnosť rozhodla uskutočniť predmetnú zmenu, ktorá prístup na parkovisko značne zjednoduší a pre klientov tak bude pohodlnejší.

Veľkou výhodou presunutia vstupnej rampy je aj vytvorenie 8 nových parkovacích miest, ktoré by mali byť doplnené do centrálnej mestskej parkovacej zóny v Prievidzi. Nové parkovacie miesta tak budú k dispozícii obyvateľom, ale aj návštevníkom tejto lokality.
Nové riešenie vstupu na parkovisko na Dlhej ulici sa uskutoční už prvý októbrový týždeň. Počas realizácie prác súvisiacich s presunom vstupu bude parkovisko aj naďalej v prevádzke a bude slúžiť potrebám svojich zákazníkov.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri