Zmena termínu zasadnutia Výboru volebného obvodu č. 322. 6. 2020 20:52

Výbor volebného obvodu č. 3 - Zapotôčky - Nové mesto informuje o zmene termínov zasadnutí počas leta.

Poslanci VO č. 3 oznamujú, že výbor bude počas letných mesiacov zasadať v mesiaci august - štvrtok 6.8.2020 o 17:00 na Šulekovej ulici 15 . Ďalšie stretnutia sa uskutočnia v riadne stanovených termínoch.

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri