Zmena termínu zasadnutia Výboru volebného obvodu č. 3Lorem ipsum dolor sit amet 24. 8. 2016 08:41

Výbor volebného obvodu č. 3 - Zapotôčky - Nové mesto informuje o zmene termínu septembrového zasadnutia.

Poslanci VO č. 3 oznamujú, že termín stretnutia sa z dôvodu štátneho sviatku mení z 1. septembra na štvrtok 8. septembra 2016 o 17.00 h. Ďalšie stretnutia sa uskutočnia v riadne stanovených termínoch.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri